Internet

Činnost firmy ROSA Computers dostává novou dimenzi 1. ledna 2003, kdy je spuštěn komerční provoz sítě RCnet. Nejdříve v oblasti Horažďovic a poté v dalších lokalitách. Již od počátku je síť RCnet koncipována jako přístupová síť k levnému a dostatečně rychlému internetu pro každého. Tomu odpovídají jak použité technologie, tak přístup k zákazníkovi.

V současné době síť RCnet obsluhuje přes 1100 spokojených uživatelů v pěti lokalitách v celém Západočeském kraji. Přípojná kapacita k Internetu dosahuje přes 350Mbps. O chod sítě RCnet se stará 7 zaměstnanců firmy a čtyři externí spolupracovníci.

Stránky sítě RCnet www.rcnet.cz